அலைபாயுதே !

நிறைவுறாத ஆசைகளால்
நிரம்பியிருக்கும் மனது
நிம்மதி தேடி வெளியில்
நித்தம், நித்தம் அலைபாயுதே !

You Might Also Like

Leave a Reply