முழுதாய் வாழ்ந்து விடு !

வெற்றியோ, தோல்வியோ
அழுகையோ, ஆனந்தமோ
வாழ்வினை முழுதாய்
வாழ்ந்து விடு !

You Might Also Like

Leave a Reply